สทช.16 ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ : 25 ก.ค. 2559 13:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) ประชุมและติดตามผล การดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 25 ก.ค. 2559 13:15

ผส.ทช.ที่ 16 ประชุมชักซ้อมทำความเข้าใจกับบุคลกร เรื่อง “การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”

วันที่ : 21 ก.ค. 2559 11:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 15:00

สทช.16 ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 11:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home