home

สทช.16 จัดประชุม (MOU) โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงสุลกากรฯ สาย นพ.3008 แยก ทล.212 - บ้านรามราช อ.เมือง,ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 19:45

สทช.16 จัดประชุม (MOU) โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงสุลกากรฯ สาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ้านนาผักปอด อำเภอเมือง จ.นครพนม

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 19:30

สทช.ที่ 16 และ สวว. ประชุมหารือแนวทางเจาะสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนทางหลวงชนบท สาย กส.4064

วันที่ : 24 มิ.ย. 2559 13:30

สทช.ที่ 16 ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทรุดตัวและเคลื่อนตัว ถนนสาย กส.4064 แยก ทล.2416 - บ้านน้อยบึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 11:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 10:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home