สทช.16 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ : 01 ต.ค. 2559 16:30

สทช.16 ซักซ้อมบุคลากร กิจกรรมตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ เพื่อควบคุมและป้องปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกินในสายทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ก.ย. 2559 15:00

สทช.16 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว AC สาย แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านคำน้อย อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

วันที่ : 30 ก.ย. 2559 11:00

สทช.16 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 14:30

สทช.16 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงศุลกากร และเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาย นพ.2019 แยก ทล.22 – บ้านนาผักปอด อ.เมือง จ.นครพรม

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 11:30

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home