home

สทช.ที่ 16 ร่วมเปิดโครงการถนนดีทั่วไทย ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 14:00

สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ร่วมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 11:30

สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 11:30

สทช.16 ร่วมโครงการฝึกอบรมผ่าน VDO CONFERENCE การใช้งานระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลพิกัดหมุดหลักฐาน (GPS) ระยะที่ 3

วันที่ : 23 ก.ค. 2558 10:15

สทช.16 ร่วมประชุม VDO CONFERENCE การจัดทำคู่มือประชาชนของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ค. 2558 10:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home