​​
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธา

​​
 

 

สทช.16 ขอประชาสัมพันธ์

สอบถามความประสงค์ให้สภาวิศวกรจัดสัมนา

​​

สทช.16 ร่วมประชาสัมพันธ์ การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศกรรมศาสตร์

ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

​​

สทช.16 ร่วมประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร ข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 14

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ คร้ังที่ 2 

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ คร้ังที่ 2 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1  ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1

ตำแน่งนายช่างไฟฟ,พขร.เครื่องจักรกลขาดกลาง,พขร.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

ตำแน่งนายช่างไฟฟ,พขร.เครื่องจักรกลขาดกลาง,พขร.เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

การปิดการจราจรทางบกและทางน้ำ

วันซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่  7  ตุลาคม  วันที่  15  ตุลาตม  วันที่  21  ตุลาคม  2560  และในช่วงวันที่  25 - 29  ตุลาคม  2560

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ขั้นตอนการเข้าชมพระเมรุมาศ

   

 

 

 

          

              

 

 

 

 

 

ข่าวฝึกอบรม

อินทราเน๊ต

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

 


   
 
 
 
 
 
 
 
 

home