Menu
home
>>
วันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี กรมทางหลวงชนบท
ทำบุญตักบาตรวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพีระพล ปั้นสังข์ ผส.ทช.ที่16 พร้อมด้วย ผอ.ขทช.ในกำกับ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Scroll Up Skip to content