Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) นำโดย นายสมปอง เมืองพนัส นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการร่วมลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU) โครงการฟื้นฟูทางหลวงอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย แยก มห.4013 แยก ทล.2116 – บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาขาม
Scroll Up Skip to content