Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สทช.ที่ 16 จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง พร้อมลงนาม MOU
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) นำโดย นายวิชัย พลอยกลม ผอ.ขทช.มุกดาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการร่วมลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย (MOU) โครงการฟื้นฟูทางหลวงอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ปี2562 สาย มห.4007 แยก ทล.2034 – บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ณ กองทุนบ้านโคกสว่าง หมู่ 6 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
Scroll Up Skip to content