Menu
home
>>
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่11 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) โดย นางสาวพรสวรรค์ รักษ์พรม ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์์
Scroll Up Skip to content