Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามภาระกิจของกรมทางหลวงชนบท ปี 2563 โดยมี นายพีระพล ปั้นสังข์ ผส.ทช.ที่ 16 พร้อมด้วย ผอ.ขทช ผอ.กลุ่ม/ส่วน ผอ.บทช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในกำกับ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ณ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
Scroll Up Skip to content